Chwaraeon Sir Benfro

Cymorth i Glybiau Chwaraeon

Grantiau Chwaraeon Cymru

Mae Chwaraeon Cymru yn cynnig tri gyfle ariannu:

Cronfa Cymru Actif (yn agor mewn tab newydd)

Mae hwn yn grant o rhwng £300 a £50,000 i'ch helpu i gael mwy o bobl i gymryd rhan, neu i'ch helpu i gadw pobl i gymryd rhan yn eich clwb neu weithgaredd i'r dyfodol. 

 

Cronfa Crowdfunder - Lle i Chwaraeon (yn agor mewn tab newydd)

Mae hwn yn gyfle i sicrhau arian cyfatebol ar gyfer gwelliannau rydych chi am eu gwneud yn eich clwb neu weithgaredd nad yw'n uniongyrchol gysylltiedig â chael pobl i chwarae neu gymryd rhan. 

 

Y Grant Arbed Ynni (yn agor mwen tab newydd)

Mae’r Grant Arbed Ynni yn grant peilot gan Chwaraeon Cymru, wedi’i anelu at glybiau cymunedol sydd eisiau gwneud gwelliannau arbed ynni. Bydd y gwelliannau hyn nid yn unig yn helpu i leihau biliau cyfleustodau clybiau ond hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd.

ID: 52, adolygwyd 18/05/2023