COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwaraeon Sir Benfro

Golff

Bydd Chwaraeon Sir Benfro'n helpu plant ac ysgolion ymwneud yn weithredol â chlybiau a threfnyddion roi cyflwyniad i golff a chyfle i bobl ifanc symud ymlaen. Caiff plant gyfle i chwarae gydag offer addasedig, mewn amgylchoedd ardderchog a'r gobaith yw y byddant yn mwynhau'r gêm am weddill eu bywydau.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Alan Jones neu Alan.Jones@pembrokeshire.gov.uk

ID: 55, adolygwyd 21/06/2018