Chwaraeon Sir Benfro

Golff

Rydym yn helpu ein clybiau lleol i ymgysylltu ag ysgolion cynradd ac uwchradd i roi cyflwyniad i bobl ifanc i golff a chyfle i symud ymlaen.

Rydym hefyd yn cefnogi'r clybiau gyda chyngor ar grantiau a mentrau fel cynllun 'New2Golf' Golff Cymru i ddechreuwyr oedolion ac iau.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Alan Jones neu Alan.Jones@pembrokeshire.gov.uk

ID: 55, adolygwyd 05/05/2023