Chwaraeon Sir Benfro

Golff

Bydd Chwaraeon Sir Benfro'n helpu plant ac ysgolion ymwneud yn weithredol â chlybiau a threfnyddion roi cyflwyniad i golff a chyfle i bobl ifanc symud ymlaen. Caiff plant gyfle i chwarae gydag offer addasedig, mewn amgylchoedd ardderchog a'r gobaith yw y byddant yn mwynhau'r gêm am weddill eu bywydau.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Alan Jones neu Alan.Jones@pembrokeshire.gov.uk

ID: 55, adolygwyd 29/09/2022