Chwaraeon Sir Benfro

Gwasanaeth Peripatetig Addysg Gorfforol

Mae Chwaraeon Sir Benfro'n darparu athrawon addysg gorfforol a hyfforddwyr chwaraeon o safon i gyflwyno addysg gorfforol y cwricwlwm, sesiynau cyfoethogi a chlybiau ar ôl yr ysgol yn un o bob tair o ysgolion cynradd Sir Benfro. Mae buddiannau'r gwasanaeth yn cynnwys gwelliannau yn llythrennedd corfforol disgyblion, dewis mawr o weithgareddau i ddisgyblion, cysylltiadau rhwng yr ysgolion a'u clybiau cymuned lleol a chyflwyno addysg gorfforol o safon gyson.

 Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Russell Jones o 01437 776187 neu Russell.Jones@pembrokeshire.gov.uk

ID: 53, adolygwyd 29/09/2022