Chwaraeon Sir Benfro

Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro

DATHLU CHWARAEON YN SIR BENFRO

Mae Gwobrau blynyddol Chwaraeon Sir Benfro'n dathlu llwyddiannau chwaraeon y Sir, yn ogystal â'r gwirfoddolwyr a'r noddwyr sy'n cynnal chwaraeon ar lawr gwlad yn Sir Benfro.

Hyfforddwr y Flwyddyn Gwobr Chwaraeon i'r Anabl Iau (dan 16 oed)
Gorchest Chwaraeon i Fenywod Yr Arwr Tawel
Gorchest Chwaraeon i Ddynion Trefnydd Clwb y Flwyddyn
Gorchest Chwaraeon i Fechgyn (dan 16 oed) Gorchest Tîm y Flwyddyn
Gorchest Chwaraeon i Ferched (dan 16 oed) Gorchest Tîm Iau'r Flwyddyn (dan 16 oed)
Gwobr Chwaraeon i'r Anabl Gwobr Cyfraniad at Chwaraeon Ysgol

Cyfraniad Myfyriwr i Chwaraeon Ysgol 

Clwb y Flwyddyn

Sut i Enwebu

Enwebu Ar-lein gyda'm Cyfrif

Os ydych am enwebu unigolyn, clwb, ysgol, neu dîm ar gyfer unrhyw un o'r categorïau uchod, Gwobrau Chwaraeon Ffurflen Enwebu  a'i dychwelyd atom drwy e-bosti sportsawards@pembrokeshire.gov.uk

Os nad ydych yn gallu ei e-bostio, gallwch ei danfon yn ôl atom drwy'r post.

 Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro, Cyngor Sir Penfro, Neuadd y Sir, Hwlffordd, SA61 1TP

**** Lle bo modd, a wnewch chi gynnwys llun o'r sawl a enwebir (i'w ddefnyddio yn ystod y seremoni wobrwyo, o bosibl)****

Dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw dydd Sul 21 Hydref 2018

Bydd panel o gynrychiolwyr o Chwaraeon Sir Benfro - Cyngor Sir Penfro, Valero, y Western Telegraph a Radio Pembrokeshire yn penderfynu ar dri teilyngwr a'r enillwyr terfynol ym mhob categori.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yn Folly Farm ar Ddydd Gwener 30 Tachwedd 2018, y mae pob un sydd wedi eu henwebu a'u ffrindiau/ teulu wedi eu gwahodd iddi.


Gyda diolch i'n prif Noddwyr:


 

 

 

 

 

ID: 2207, adolygwyd 26/07/2018