Chwaraeon Sir Benfro

Gwobrau Chwaraeon Sir Benfro

Dathlu Chwaraeon yn Sir Benfro

Mae Gwobrau blynyddol Chwaraeon Sir Benfro'n dathlu llwyddiannau chwaraeon y Sir, yn ogystal â'r gwirfoddolwyr a'r noddwyr sy'n cynnal chwaraeon ar lawr gwlad yn Sir Benfro.

 • Hyfforddwr y Flwyddyn
 • Gorchest Chwaraeon i Fenywod
 • Gorchest Chwaraeon i Ddynion
 • Gorchest Chwaraeon i Fechgyn (dan 16 oed)
 • Gorchest Chwaraeon i Ferched (dan 16 oed)
 • Gwobr Chwaraeon i'r Anabl
 • Gwobr Chwaraeon i'r anabl Iau (dan oed 16)
 • Yr Arwr Tawel
 • Trefnydd Clwb y Flwyddyn
 • Gorchest Tîm y Flwyddyn
 • Gorchest Tîm Iau'r Flwyddyb (dan 16 oed)
 • Clwb y Flwyddyn

 Bydd panel o gynrychiolwyr o Chwaraeon Sir Benfro - Cyngor Sir Penfro, Valero, y Western Telegraph a Radio Pembrokeshire yn penderfynu ar dri teilyngwr a'r enillwyr terfynol ym mhob categori.

Bydd yr enillwyr yn cael eu cyhoeddi mewn seremoni wobrwyo yn Folly Farm ar Ddydd Gwener 25 Tachwedd 2022, y mae pob un sydd wedi eu henwebu a'u ffrindiau/ teulu wedi eu gwahodd iddi.


Gyda diolch i'n prif noddwyr:

Valero

Folly Farm

Western Telegraph

Pure West Radio

 

 

 

 

 

 

ID: 2207, adolygwyd 03/11/2022