Chwaraeon Sir Benfro

Pobl Ifanc Egnïol

Mae'r tîm Pobl Ifanc Egnïol yn Chwaraeon Sir Benfro'n gweithio'n agos gydag ysgolion i wella llythrennedd corfforol, cynyddu cyfranogiad wedi'i dargedu, creu cyfleoedd arweinyddiaeth i blant hŷn ac ysgolion cyswllt i glybiau cymuned.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch a Matthew Freeman neu Joanne Williams o 01437 776240 neu Matthew.Freeman@pembrokeshire.gov.uk Joanne.Williams@pembrokeshire.gov.uk

ID: 56, adolygwyd 29/03/2023