Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


7 cyrsiau a gafwyd

Chwarae gyda mono-argraffu

Mae'r cwrs celf hwn yn gyflwyniad gwych i argraffu gan ddefnyddio'r dull mono-argraffu. Mae'n greadigol ac yn hwyl gan ddefnyddio technegau syml. Does dim angen sgiliau lluniadu. Addas ar gyfer dechreuwyr a dysgwyr canolradd.

Cymorth Cyntaf Brys

Addas ar gyfer pobl sydd mewn gwaith neu yn paratoi gweithio. Nod y cwrs yw i sicrhau bod y dysgwyr yn deall rol a chyfrifoldebau y Swyddog Cymorth Cyntaf yn ogystal a gwinyddu a asesu mewn sefyllfa o argyfwng. Angen i'r dysgwyr fod dros 16 oed. Mae achrediad ar gael.

Defnyddio eich llechen - cyflwyniad

Bydd y cwrs hwn yn trin a thrafod sut i gychwyn arni â’r llechen, sut i lawrlwytho a defnyddio apiau, llyfrau, gemau, pori’r we, gwirio ac ysgrifennu negeseuon e-bost. Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu sut i warchod preifatrwydd a nodweddion diogelu eraill.

Defnyddio eich llechen yn greadigol

Bydd y cwrs yn cynnwys tynnu lluniau a ffilmiau gan ddefnyddio camera’r llechen. Byddwch yn dysgu sut i olygu eich lluniau gan ddefnyddio nodweddion fel tocio, cylchdroi a gwella a sut i ddileu lluniau a ffilmiau diangen. Byddwch hefyd yn gweld sut mae chwilio am a lawrlwytho gwahanol apiau creadigol a sut mae rhoi gwahanol effeithiau ar eich lluniau, yn ogystal â chreu collage o luniau gan ddefnyddio delweddau, cefndiroedd, borderi a thestun. Bydd y cwrs hefyd yn cynnwys sut i rannu eich lluniau, ffilmiau a’ch gwaith celf creadigol ac yn edrych ar opsiynau argraffu.

Diogelwch bwyd mewn arlwyo

I'r bobl hynny sy'n gweini neu trafod bwyd. Hylendid personal - beyd diogel - glanhau mewn adeiladau bwyd - gwastraff a rheolaeth pla.

Gweithdy Celf

Hoffech chi ddatblygu'ch sgiliau artistig? Boed eich bod yn arlunydd profiadol, yn ddedhreuwyr llwyr neu', dymuno gwneud rhywbeth newydd, gallwn eich helpu i archwilio ystod o bynciau. Mae pob un o'n gweithdai'n cynnig thema wahanol bob tro. Fe'u dysgir mewn awyrgylch wedi ymlacio, gyfeillgar a chefnogol.

Hanes - Arwyr ac adynod

Edrych ar fywydau dynion a menywod o Gymru, neu sydd wedi byw yng Nghymru, ac sydd wedi cael effaith ar fywyd y genedl. Sôn am fywydau a dylanwad cymeriadau fel Owain Glyndŵr, John Callice, William Owen, Lucy Walters, Y Fonesig Charlotte Guest, Is-iarlles y Rhondda ac eraill.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022