Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


3 cyrsiau a gafwyd

Celf - Mynegi eich hun trwy arlunio a phaentio

Er mwyn datblygu'r potensial sydd gan bawb i arlunio'n dda gan ddechrau gydag arsylwi. I annog darganfod eich iaith weledol eich hun drwy waith arsylwi gan ddefnyddio pensiliau, siarcol a phasteli, ac i gyfieithu hynny i wahanol gyfryngau paentio; dyfrlliw, acrylig, gouache ac olew.

Dechreuwyr gitâr - parhad

I’r rhai sydd wedi cwblhau’r cwrs dechreuwyr, bydd y cwrs hwn yn adeiladu ar y sgiliau a enillwyd eisoes.

Defnyddio eich llechen - cyflwyniad

Bydd y cwrs hwn yn trin a thrafod sut i gychwyn arni â’r llechen, sut i lawrlwytho a defnyddio apiau, llyfrau, gemau, pori’r we, gwirio ac ysgrifennu negeseuon e-bost. Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu sut i warchod preifatrwydd a nodweddion diogelu eraill.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022