Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


4 cyrsiau a gafwyd

Barddoniaeth am bleser

Dewis eang o farddoniaeth, hen a newydd, wedi ei ddarllen a'i werthfawrogi i fel grwp.

Celfyddyd - bywluniad

Dechrau pob sesiwn gyda chyfres o sefyll mewn ystum am gyfnod byr, gyda sefyll am gyfnod hwy i ddilyn, sy'n caniatáu astudiaeth ddwys.

Diogelwch bwyd mewn arlwyo

I'r bobl hynny sy'n gweini neu trafod bwyd. Hylendid personal - beyd diogel - glanhau mewn adeiladau bwyd - gwastraff a rheolaeth pla.

Dylunio blodeuol

Gwneud addurniadau tymhorol

ID: 1424, revised 20/02/2018