COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


6 cyrsiau a gafwyd

Arlwywyr mewn Rheoli Alergenau Bwyd

Mae’r cymhwyster hwn yn cwmpasu: y gwahanol swyddogaethau wrth sicrhau bod elfennau bwyd ac alergenau’n cael eu rheoli’n effeithiol; alergenau ac anoddefiadau cyffredin; trefnau cysylltiedig â chyfleu hysbysrwydd cynhwysion yn gywir, o gyflenwr i ddefnyddiwr; ystyriaethau hylendid o ran rheoli alergenau a chynhwysion; a threfnau cysylltiedig â rheoli halogi a chroes-halogi elfennau alergenig.

Celfyddyd - bywluniad

Dechrau pob sesiwn gyda chyfres o sefyll mewn ystum am gyfnod byr, gyda sefyll am gyfnod hwy i ddilyn, sy'n caniatáu astudiaeth ddwys.

Diogelwch bwyd mewn arlwyo

I'r bobl hynny sy'n gweini neu trafod bwyd. Hylendid personal - beyd diogel - glanhau mewn adeiladau bwyd - gwastraff a rheolaeth pla.

Diogelwch bwyd ym maes arlwyo - Lefel 2 ar-lein

Mae cyfrifoldeb arbennig gan bawb sy'n gweithio gyda bwyd dros ddiogelu iechyd cwsmeriaid a sicrhau bod y bwyd maent yn ei weini neu'n ei werthu yn hollol ddiogel i’w fwyta. Mae'r cwrs hwn yn addas i bawb sy'n gweithio ym maes arlwyo. Hylendid personol - bwyd diogel - glanhau adeiladau bwyd - gwastraff a rheoli plâu Mae'r cwrs hwn yn cael ei diwtora a’i gyflwyno ar-lein, trwy ein platfform Parth Dysgu. Bydd angen i'r dysgwyr ddefnyddio’r rhyngrwyd, ffôn clyfar ac ystafell heb unrhyw ymyrraeth ar gyfer yr asesiad ar-lein a fydd yn digwydd ar ddiwrnod gwahanol i'r cwrs ac a drefnir yn unigol gyda'ch tiwtor.

Gwaith basged helyg

Cyflwyniad i dechnegau gwehyddu helyg.

Y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich busnes

Cwrs byr yw hwn a fydd yn edrych ar sut i ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol mewn ffordd gadarnhaol i hybu eich busnes - bydd yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer defnyddio Facebook ac Instagram

ID: 1424, revised 20/02/2018