COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


13 cyrsiau a gafwyd

Camau cyntaf gyda’ch llechen

Cwrs byr yw hwn a fydd yn edrych ar rai o nodweddion eich llechen fel y gosodiadau, y camera, y rhyngrwyd a'r apiau. Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y rheiny sydd ag ychydig iawn o brofiad o ddefnyddio llechen, nid ar gyfer defnyddwyr profiadol.

Celfyddyd - bywluniad

Dechrau pob sesiwn gyda chyfres o sefyll mewn ystum am gyfnod byr, gyda sefyll am gyfnod hwy i ddilyn, sy'n caniatáu astudiaeth ddwys.

Celfyddyd i bawb

Nod y cwrs hwn yw gwella eich sgiliau lluniadu, paentio ac arsylwi mewn amgylchedd hamddenol gyda chymaint o hyfforddiant un i un ag y bo modd. Wrth ddysgu elfennau, caiff myfyrwyr eu hannog i fynegi eu hunain fel unigolion.

Chynnal planhigion helyg

Cynlluniwch gerflun i ddal eich planhigion

Creu Llyfr Lloffion Digidol gan ddefnyddio PowerPoint

Cwrs byr yw hwn a fydd yn edrych ar ffyrdd o ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau i greu tudalennau ar gyfer llyfr lloffion digidol a sut i gadw ac argraffu’r gwaith. Bydd yn cynnwys defnyddio ffotograffau, testun ac addurniadau i ddod a'ch tudalennau'n fyw er mwyn creu atgofion arbennig.

Crochet

Dosbarth crosio gyda rhywbeth at bob lefel. Dysgu'r pethau sylfaenol neu cheisio CAL (crochet along) neu beth bynnag sydd at eich dant chi! Byddwn ni’n edrych ar ‘mandalas’, crosio arwyneb, pwythau 3D a gwaith ‘freeform’. Dim ond syniad bras am beth i'w ddisgwyl....ac ar ben hynny bydd y dosbarth yn addas i ddysgwyr Cymraeg. Cwrs dwyieithog yw hwn felly dewch i ymarfer eich Cymraeg a chael hwyl ar yr un pryd.

Cyflwyniad i E-bostio

Cwrs byr yw hwn i'r rhai sy'n dymuno datblygu sgiliau e-bostio. Bydd y cwrs yn cwmpasu sut i ysgrifennu ac ateb negeseuon e-bost; anfon atodiadau; lawrlwytho, cadw, sganio am firysau ac agor atodiadau fel delweddau a dogfennau yn ogystal â diogelwch e-bost.

Cyflwyniad i Microsoft Excel

Cwrs byr yn cwmpasu sut i greu a diwygio taenlen syml a fydd yn addas ar gyfer eich cyfrifon cartref gan gynnwys fformiwlâu sylfaenol

Cyflwyniad i Microsoft Word

Cwrs byr yn cwmpasu sut i ysgrifennu, cadw a diwygio llythyr, gan gynnwys opsiynau fformatio a chynllun

ECDL

Cyflwynir y cwrs hwn ar-lein i ddechrau. Cafodd Trwydded Yrru Gyfrifiadurol Ewrop ei llunio i ymdrin a chysyniadau allweddol cyfrifiadura, ei gymwysiadau ymarferol a’r defnydd a wneir ohonynt yn y gweithle a chymdeithas. Mae’n addas ar gyfer pawb sydd eisoes yn meddu ar sgiliau TG sylfaenol. Caiff ei rannu’n fodiwlau, y mae’n rhaid pasio pob un ohonynt cyn y caiff ECDL ei dyfarnu. Mae gwahanol gymwysterau ar gael - bydd hynny’n dibynnu ar y modiwlau a astudir.

Sgiliau digidol - Camau cyntaf

Dyma gwrs ar gyfer y bobl hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ond a hoffai roi cynnig arni. Nod y cwrs yw meithrin rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau defnyddio cyfrifiadur a llechen. Mae’n gwrs i ddechreuwyr pur sydd am ddysgu wrth eu pwysau mewn awyrgylch cyfeillgar, ymlaciol. Achrediad ar gael.

Tai Ji Chuan

Nod y cwrs hwn yw hybu ffitrwydd a lles cyffredinol, cryfder craidd, hyblygrwydd, meddylgarwch ac ymlacio. Mae’n cynnig cyflwyniad i’r dull Tsieineaidd i gyflawni iechyd da. Ymarferion cynhesu ar gyfer ffitrwydd cyffredinol ac i baratoi ar gyfer ffurf Tai Ji (arddull Lee). Crefftau iechyd Tsieineaidd: Setiau Gwyntyll, Ymarferion Anadlu, Safiadau, Patrymau Traed, Osgoadau. Bydd cynnwys y cwrs wedi’i addasu i fodloni canllawiau presennol COVID-19. Os caiff y cwrs ei gynnal ar-lein, caiff cynnwys y cwrs ei addasu’n unol â hynny. Dylai lle tawel sy’n mesur tua 1.60m x 1.60m fod yn ddigonol.

Y cyfryngau cymdeithasol ar gyfer eich busnes

Cwrs byr yw hwn a fydd yn edrych ar sut i ddefnyddio'r Cyfryngau Cymdeithasol mewn ffordd gadarnhaol i hybu eich busnes - bydd yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer defnyddio Facebook ac Instagram

ID: 1424, revised 20/02/2018