Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


5 cyrsiau a gafwyd

Cymorth Cyntaf Brys i Blant

QA Lefel 3 mewn Cymorth Cyntaf Brys i Blant yn rhad. Ymysg y testunau dan sylw mae CPR; tagu; trawidadau; mân anafiadau; gwaedu.

Ffotograffiaeth ddigidol sylfaenol

Yn ddelfrydol i bobl sydd wedi prynu camera digidol a hoffai ddysgu'r pethau sylfaenol. Mae'r cwrs i ddechreuwyr yn dysgu nifer o agweddau technegol sylfaenol ar ffotograffiaeth ddigidol, gan gynnwys moddau camera, hyd canolbwynt, rheolau cyfansoddiad, cydbwysedd gwyn a chanfod eich ffordd o amgylch y dewislenni. Bydd y cwrs weddyn yn cwmpasu lanlwytho eich delweddau i'r cyfrifiadur. Nid oes unrhyw ofynion mynediad ffurfiol ar gyfer y cwrs hwn. Mae'n rhaid bod gennych fynediad at gamera digidol ar gyfer y cwrs.

Ffrangeg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith

Ffrangeg - Blwyddyn 5

Amcan y cwrs hwn yw datblygu ymhellach sgiliau iaith drwy astudio gramadeg uwch, testunau cyfoes a recordiadau ac agweddau ar ddiwylliant modern. Byddwch yn gwella’ch rhugledd a’ch dealltwriaeth mewn awyrgylch agored a chyfeillgar. Dylai myfyrwyr fod wedi astudio’r iaith am o leiaf 3-4 blynedd.

Persbectif Seicolegol ar Fagu Plant

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad byr i agweddau seicolegol y rôl o fagu plant a datblygiad seicolegol dilynol y baban tan ei fod yn oedolyn. Ymhlith pethau eraill mae’n ystyried y canlynol: arddulliau magu plant, newidiadau sydd eu hangen i addasu i'r rôl o fagu plant, yn ogystal â rhai o'r pethau y mae angen i rieni fod yn siŵr eu bod yn eu cyflawni er budd hunanofal.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022