COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


9 cyrsiau a gafwyd

Ffilmio a Golygu Fideo i Ddechreuwyr

Mae'r cwrs hwn yn eich tywys cam wrth gam drwy elfennau sylfaenol golygu fideos gan ddefnyddio meddalwedd golygu ac mae'n cynnig awgrymiadau a chyfrinachau ar sut i gael gwell ffilmiau o'ch dyfais. Efallai eich bod yn ffilmio ar eich ffôn neu ar eich camera? Beth bynnag rydych yn ei ddefnyddio, bydd y cwrs hwn yn eich helpu i wella eich sgiliau ffilmio ac yn eich dangos sut i fewnforio ffilm, ei gwneud yn stori, ac ychwanegu pontydd. Bydd y cwrs yn eich arwain drwy'r broses dechnegol a chreadigol, gan helpu i ddod â'ch fideo yn fyw.

Ffotograffiaeth - ffocws ar ddechreuwyr

Yn ddelfrydol i bobl sydd wedi prynu camera digidol ac a hoffai ddysgu'r pethau sylfaenol. Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddechreuwyr ac mae wedi'i ddylunio i roi trosolwg cynhwysfawr i fyfyrwyr o ffotograffiaeth sylfaenol, gan gwmpasu elfennau sylfaenol ffotograffiaeth o oleuo i gyfansoddi a dod o hyd i'ch ffordd o gwmpas y dewislenni ar y camera er mwyn rhoi'r profiad gorau i chi. Dylai fod gan ddysgwyr eu camera DSLR eu hunain lle gallant newid y gosodiadau ac efallai newid lensys a chardiau cof cydnaws.

Ffotograffiaeth greadigol

Cwrs ar gyfer y ffotograffydd artistig sy’n chwilio am ysbrydoliaeth: gwnewch luniau gwahanol! Yn addas ar gyfer gallu a chyfarpar cymysg. Byddwch yn dysgu yn ystod y cwrs ystod o waith ffotograffwyr enwog ac yn edrych ar eu harddull a’u dulliau yn eich delweddau eich hun. Ymdrinnir â pheth gwaith camera a disgwylir i chi i weithio’n annibynnol rhwng sesiynau i ddatblygu eich syniadau eich hunan. Chi fydd yn arwain y cwrs - felly os oes gennych ryw ddiddordeb arbennig rhowch wybod inni a cheisiwn ei gynnwys.

Fframweithiau helyg ar gyfer yr ardd

Gwnewch eich cynllun gardd i gynnal eich planhigion allan o bren helyg e.e. obelisg, trellis

Ffrangeg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith

Ffrangeg - Blwyddyn 3

Mae’r cwrs lefel canolog hwn wedi ei fwriadu ar gyfer y rheiny sydd â gwybodaeth sylfaenol gadarn o’r iaith. Datblygwch fwy ar eich sgiliau cyfathrebu gan ddefnyddio ystod o amserau, gramadeg a geirfa. Dylai myfyrwyr fod wedi cwblhau cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â 1 - 2 flynedd o brofiad o astudio’r iaith

Ffrangeg - Blwyddyn 4

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer y rheiny sydd wedi astudio’r iaith am 2-3 blynedd ac sy’n dymuno ymarfer eu sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu ar lefel uwch

Gwneud ffelt

Dechreuwch ddysgu o’r dechrau y broses o wneud ffelt a gwella drwy dechnegau amrywiol i lunio darnau o decstilau celf a chrefft. Bydd technegau yn cynnwys ffeltio gwlyb, ffeltio â nodwydd a ffeltio Nuno. Dyma gyfle i ddysgu sgiliau gwneud ffelt.

Recordio a golygu sain ar ffôn clyfar

Oeddech chi erioed am fod yn greadigol gyda sain a gwneud eich podlediad eich hun? Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i gychwyn trwy ddefnyddio eich ffôn clyfar fel dyfais recordio drwy ap sain. Unwaith rydym wedi recordio ein sain, byddwn yn bod yn greadigol yn y dosbarth. Gwnawn ddangos i chi sut i olygu eich sain gan ddefnyddio meddalwedd golygu sain. Erbyn diwedd y cwrs, bydd gennych raglen grefftus yn barod i'w rhannu gyda'r byd.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 20/09/2021