Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


4 cyrsiau a gafwyd

Ffotograffiaeth - ffocws ar ddechreuwyr

Yn ddelfrydol i bobl sydd wedi prynu camera digidol ac a hoffai ddysgu'r pethau sylfaenol. Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at ddechreuwyr ac mae wedi'i ddylunio i roi trosolwg cynhwysfawr i fyfyrwyr o ffotograffiaeth sylfaenol, gan gwmpasu elfennau sylfaenol ffotograffiaeth o oleuo i gyfansoddi a dod o hyd i'ch ffordd o gwmpas y dewislenni ar y camera er mwyn rhoi'r profiad gorau i chi. Dylai fod gan ddysgwyr eu camera DSLR eu hunain lle gallant newid y gosodiadau ac efallai newid lensys a chardiau cof cydnaws.

Ffrangeg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith

Ffrangeg - Blwyddyn 2

Nod y cwrs hwn yw datblygu dealltwriaeth myfyrwyr o’r iaith Ffrangeg a’u galluogi i ymdopi’n hyderus ag ystod o sefyllfaoedd ac i sgwrsio am amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys y gorffennol a’r dyfodol. Dylai myfyrwyr fod wedi dilyn cwrs ar lefel rhagarweiniol neu fod â rhywfaint o brofiad o astudio/siarad yr iaith

Ffrangeg - Blwyddyn 5+

Nod y cwrs hwn yw datblygu mwy ar sgiliau ieithyddol drwy astudio gramadeg uwch, testunau cyfoes a recordiadau ac agweddau o ddiwylliant modern. Cewch ddod yn fwy rhugl a gwella’ch dealltwriaeth mewn awyrgylch agored a chyfeillgar. Dylai myfyrwyr fod wedi astudio’r iaith am o leiaf 3-4 blynedd.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022