COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


6 cyrsiau a gafwyd

Ffotograffiaeth greadigol

Cwrs ar gyfer y ffotograffydd artistig sy’n chwilio am ysbrydoliaeth: gwnewch luniau gwahanol! Yn addas ar gyfer gallu a chyfarpar cymysg. Byddwch yn dysgu yn ystod y cwrs ystod o waith ffotograffwyr enwog ac yn edrych ar eu harddull a’u dulliau yn eich delweddau eich hun. Ymdrinnir â pheth gwaith camera a disgwylir i chi i weithio’n annibynnol rhwng sesiynau i ddatblygu eich syniadau eich hunan. Chi fydd yn arwain y cwrs - felly os oes gennych ryw ddiddordeb arbennig rhowch wybod inni a cheisiwn ei gynnwys.

Fframweithiau helyg ar gyfer yr ardd

Gwnewch eich cynllun gardd i gynnal eich planhigion allan o bren helyg e.e. obelisg, trellis

Ffrangeg - Blwyddyn 1

Nod y cwrs hwn yw rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth sylfaenol o strwythur yr iaith ac i’w galluogi i ddefnyddio’r iaith yn effeithiol mewn nifer o sefyllfaoedd bob dydd mewn gwlad lle siaredir Ffrangeg. Mae’r cwrs hwn yn addas ar gyfer rheiny â dim ond gwybodaeth brin neu ddim o gwbl o’r iaith

Ffrangeg - Blwyddyn 4

Bwriedir y cwrs hwn ar gyfer y rheiny sydd wedi astudio’r iaith am 2-3 blynedd ac sy’n dymuno ymarfer eu sgiliau siarad, gwrando, darllen ac ysgrifennu ar lefel uwch

Gweithdy gwneud ffelt

Cyflwyniad difyr sy’n hwyl i wneud ffelt a fydd yn eich galluogi i adanbod y deunydd a sut i’w drin drwy defnyddio gwlân lleol a gwlân Merino prydferth, gellwch greu eich eitem eich hun o gelf neu grefft ffelt. Costau deunydd yn ychwanegol.

Gwneud ffelt

Dechreuwch ddysgu o’r dechrau y broses o wneud ffelt a gwella drwy dechnegau amrywiol i lunio darnau o decstilau celf a chrefft. Bydd technegau yn cynnwys ffeltio gwlyb, ffeltio â nodwydd a ffeltio Nuno. Dyma gyfle i ddysgu sgiliau gwneud ffelt.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 20/09/2021