COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


7 cyrsiau a gafwyd

Gwaith basged helyg

Cyflwyniad i dechnegau gwehyddu helyg.

Gwefannau ar gyfer pawb

Cyflwyniad i wefannau yn seiliedig ar dempledi a olygir drwy eich porwr gwefan. Does dim angen prynu meddalwedd costus. Gweithiwch ar eich prosiect neu defnyddiwch ddeunydd a ddarperir. ANGENRHEIDIOL CYN DECHRAU: Dealltwriaeth sylfaenol o Microsoft Windows a rheoli ffeiliau. Medru defnyddio’r rhyngrwyd.

Gwerthu ar eBay

Cwrs byr yn cwmpasu sut i werthu ar eBay. Rhaid bod gan ddysgwyr gyfrif eBay yn barod a phrofiad o brynu ar eBay.

Gwneud gemwaith gyda gleiniau

Bydd myfyrwyr yn dysgu technegau i greu amrywiaeth o ffurfiau gemwaith â gwifren a mwclis.

Gwniadwaith a dodrefn meddal

Nod y cwrs hwn yw gwneud gwnïo'n bleser a gall gynnwys gwneud ac addasu dillad a gwneud llenni a chlustogau.

Gwydr lliw

Cynllunio a gwneud gwydr lliw. Mae costau’r deunydd yn ychwanegol.

Ymwybyddiaeth o Gamddefnyddio Sylweddau

Mae pynciau sy’n cael eu cwmpasu yn y cwrs hwn yn cynnwys mathau o gamddefnyddio sylweddau, arwyddion, symptomau a’u heffeithiau; pam fod pobl yn camddefnyddio sylweddau; arwyddion a symptomau camarweiniol; yr effeithiau ar gymdeithas; a chael cymorth a chyngor.

ID: 1424, revised 20/02/2018