COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


6 cyrsiau a gafwyd

Addurniadau Nadolig helyg

Basgedwaith helygen - yn benodol gwneud addurniadau erbyn y Nadolig.

Fframweithiau helyg ar gyfer yr ardd

Gwnewch eich cynllun gardd i gynnal eich planhigion allan o bren helyg e.e. obelisg, trellis

Gwaith basged helyg

Cyflwyniad i dechnegau gwehyddu helyg.

Gweithdy dyfrlliw Graham Hadlow

Gweithdy a gynhelir gan arlunydd lleol, Graham Hadlow. Mae gan bob gweithdy thema neu faes arbenigedd gwahanol h.y. Awyr las a chymylau; adlewyrchiadau; golygfeydd eira; coed yn y gaeaf; machludoedd; bythynnod a pherspectif; traethau a morynnau, ayb...

Hanes - Darlunio’r Gorffennol

Mae’r cwrs hwn yn edrych ar y ffyrdd y portreadwyd digwyddiadau hanesyddol gan arlunwyr; ydy’r darluniau wedi siapio’r modd yr ydym yn gweld hanes ac a siapiwyd dull gweithio’r arlunwyr gan y digwyddiadau mawr?

Hanes - Ymerodraethau Coll

Hanes teyrnasoedd ac ymerodraethau sydd wedi diflannu o hanes. Beth ddigwyddodd iddynt a pha etifeddiaeth maent wedi’i gadael?

ID: 1424, revised 20/02/2018