Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


8 cyrsiau a gafwyd

Celf mewn arfer a chyd-destun hanesyddol

Mae'r cwrs hwn yn edrych ar dechnegau a ddefnyddiwyd gan artistiaid y gorffennol a'i nod yw dod â nhw i'r ystafell ddosbarth, ee defnyddid paent tempera wy cyn paent olew. Roedd yna hefyd dechnegau cynnil a ddefnyddiai’r hen feistri megis tanbeintio a defnyddio gwydredd.

Darllen y Mabinogi

Yn ystod y cwrs byddwn yn darllen y Mabinogi yn y Cymraeg Canol gwreiddiol. Byddwn yn defnyddio'r llyfr Pedeir Keinc Y Mabinogi gan Ifor Williams. Byddwn hefyd yn defnyddio un neu fwy gyfieithiad i'r Saesneg, ac, i rai, fersiwn mewn Cymraeg Diweddar, a llyfrau gramadeg. Darperir gwybodaeth am y llyfrau hyn yn ystod y sesiwn gyntaf. Bob wythnos, byddwn yn darllen ac yn trafod darn byr o destun. Mae'r cwrs yn addas ar gyfer rhai nad ydynt yn siarad nac yn darllen Cymraeg. Bydd unrhyw drafodaeth yn y dosbarth yn Saesneg, neu yn Gymraeg a Saesneg.

Gwaith basged helyg

Mae cyrsiau basgedwaith helyg yn rhoi cyflwyniad i dechnegau sylfaenol creu basgedi. Ar ôl i fyfyrwyr wneud basged gron, gallant weithio eu ffordd hyd at greu basgedi â seiliau a gwehyddiadau mwy cymhleth. Fel arfer, bydd dwy fasged yn cael eu gwneud yn ystod cwrs pedair neu bum wythnos. Gall myfyrwyr sy'n mynychu cyrsiau pellach symud ymlaen i fasgedi siopa a basgedi coed cyn mentro i fasgedi hirgrwn a gwaith sgwâr. Mae'r cyrsiau hyn yn addas ar gyfer dechreuwyr a phobl sydd am wella eu sgiliau ac maent yn boblogaidd iawn, p'un a ydych chi eisiau mynychu un gyfres neu sawl un. Darperir yr holl bren helyg, gyda llawer ohono wedi'i dyfu yn lleol yn Sir Benfro. Mae angen i fyfyrwyr ddod â rhai offer sylfaenol: pâr da o sisyrnau tocio, potel chwistrellu dŵr, cyllell dda (rhoddir cyngor yn y sesiwn gyntaf), nodwydd sachau neu debyg, a phwysau neu garreg (mae hen haearn yn addas iawn, neu garreg o'r traeth sy'n pwyso 1-2kg). Codir tâl am y deunyddiau yn ôl faint o helyg a ddefnyddir – fel arfer, rhwng £6 a £10 y fasged.

Gweithdy dyfrlliw Graham Hadlow

Gweithdy a gynhelir gan arlunydd lleol, Graham Hadlow. Mae gan bob gweithdy thema neu faes arbenigedd gwahanol h.y. Awyr las a chymylau; adlewyrchiadau; golygfeydd eira; coed yn y gaeaf; machludoedd; bythynnod a pherspectif; traethau a morynnau, ayb...

Hanes - Anturiaethwyr

Mae'r cwrs hwn yn ymchwilio i gampau a bywydau fforwyr - enwog a heb fod mor adnabyddus, sydd wedi ychwanegu at ein gwybodaeth am y byd, ei bobl a'i ddiwylliannau.

Hanes - Hanes lleol

Amryw agweddau ar hanes lleol fel y'u diffinir yn nisgrifiad y cwrs

Hanes - Merched penderfynol

Mae’r cwrs hwn yn archwilio bywydau merched a wrthododd dderbyn y rôl a neilltuwyd iddynt gan gymdeithas eu cyfnod ac a frwydrodd i wella amodau eu cyd-ddyn.

Hanes Celfyddyd

Dysgwch am darddiad celfyddyd, ymddangosiad celfyddyd o ddiwylliannau eraill a gwahanol arddulliau ac artistiaid ar hyd y canrifoedd.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022