Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


5 cyrsiau a gafwyd

Gwaith basged helyg

Cyflwyniad i dechnegau gwehyddu helyg. Mae'r cwrs hwn wedi'i deilwra i'r hyn y mae dysgwyr yn dymuno ei wneud. Fel arfer, mae pawb yn dechrau gyda basged fach cyn symud ymlaen at bethau eraill, e.e. dringwyr i blanhigion pys, neu'n parhau i ddatblygu eu sgiliau o wneud basgedi. Codir tâl ar gyfer deunyddiau helygen o ran maint/nifer yr eitemau sy'n cael eu creu. Fel arfer, mae'n £5 ar gyfer basged fach a hyd at £10 i fasged fawr. Mae croeso i ddysgwyr ddefnyddio eu helygen eu hunain a baratowyd yn barod. Dewch â'r canlynol i'r dosbarth: Sisyrnau tocio, pwysau e.e. carreg fawr a chwistrellydd dŵr. Mae cyllell grefft yn ddefnyddiol ond nid yw'n hanfodol

Gweithdy dyfrlliw Graham Hadlow

Gweithdy a gynhelir gan arlunydd lleol, Graham Hadlow. Mae gan bob gweithdy thema neu faes arbenigedd gwahanol h.y. Awyr las a chymylau; adlewyrchiadau; golygfeydd eira; coed yn y gaeaf; machludoedd; bythynnod a pherspectif; traethau a morynnau, ayb...

Gwers enghreifftiol dyfrlliw Graham Hadlow

Gan ddilyn thema a ddewiswyd, bydd arlunydd dyfrlliw lleol, Graham Hadlow, yn darparu gwers enghreifftiol cam wrth gam a sylwebaeth barhaus gan ddisgrifio'r technegau y mae'n eu defnyddio a chynnig arweiniad ar ddeunyddiau i'w defnyddio. Mae'r sesiwn hon yn wers enghreifftiol ac felly mae'n addas ar gyfer pawb o bob gallu. Er na fydd modd i fynychwyr baentio'n weithredol yn ystod y sesiynau hyn, mae croeso iddynt ddod â llyfr nodiadau a phen ysgrifennu er mwyn cymryd nodiadau.

Hanes - Arwyr ac adynod

Edrych ar fywydau dynion a menywod o Gymru, neu sydd wedi byw yng Nghymru, ac sydd wedi cael effaith ar fywyd y genedl. Sôn am fywydau a dylanwad cymeriadau fel Owain Glyndŵr, John Callice, William Owen, Lucy Walters, Y Fonesig Charlotte Guest, Is-iarlles y Rhondda ac eraill.

Hanes y Cymry

Mae'r cwrs hwn yn sôn am hanes y Cymry - sydd yn henach ac yn ehangach na thiriogaeth Cymru ei hunan. Mae e'n sôn am ein hanes ni o 55 C.C. tan heddiw. Mae'r cwrs yn cael ei ddysgu yn y Gymraeg ac yn addas i Gymry Cymraeg a dysgwyr Cymraeg lefelau Canolradd 2 ac Uwch.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022