Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


6 cyrsiau a gafwyd

Fframweithiau helyg ar gyfer yr ardd

Gwnewch eich cynllun gardd i gynnal eich planhigion allan o bren helyg e.e. obelisg, trellis

Gwaith basged helyg

Cyflwyniad i dechnegau gwehyddu helyg.

Gweithdy dyfrlliw Graham Hadlow

Gweithdy a gynhelir gan arlunydd lleol, Graham Hadlow. Mae gan bob gweithdy thema neu faes arbenigedd gwahanol h.y. Awyr las a chymylau; adlewyrchiadau; golygfeydd eira; coed yn y gaeaf; machludoedd; bythynnod a pherspectif; traethau a morynnau, ayb...

Hanes - 20fed Ganrif

Bydd yn cwrs yn cynnwys testunau fel yr ail ryfel byd, hanes Rwsia ac Arlywyddion America o Eisenhaower i Obama.

Hanes - Hanes lleol

Amryw agweddau ar hanes lleol fel y'u diffinir yn nisgrifiad y cwrs

Hanes teulu-ddefnyddio cyfrifiadur

Cyflwyniad i’r sgiliau ymchwil a’r wybodaeth angenrheidiol i ddod o hyd i wybodaeth am hanes teulu a chyrchu cofnodion ffynonellau primaidd sy’n gysylltiedig â hanes teulu, drwy ddefnyddio’r rhyngrwyd. Wedi’i gynllunio ar gyfer y rheiny sydd am barhau i ymchwilio i hanes y teulu trwy’r rhyngrwyd. Mae’r cwrs hwn yn cynnig y cyfle i ddatblygu ymhellach sgiliau mewn amgylchedd cefnogol.

ID: 1424, revised 20/02/2018