Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


10 cyrsiau a gafwyd

Addurniadau Nadolig helyg

Basgedwaith helygen - yn benodol gwneud addurniadau erbyn y Nadolig.

Gwaith basged helyg

Cyflwyniad i dechnegau gwehyddu helyg.

Gweithdy dyfrlliw Graham Hadlow

Gweithdy a gynhelir gan arlunydd lleol, Graham Hadlow. Mae gan bob gweithdy thema neu faes arbenigedd gwahanol h.y. Awyr las a chymylau; adlewyrchiadau; golygfeydd eira; coed yn y gaeaf; machludoedd; bythynnod a pherspectif; traethau a morynnau, ayb...

Hanes - 20fed Ganrif

Bydd yn cwrs yn cynnwys testunau fel yr ail ryfel byd, hanes Rwsia ac Arlywyddion America o Eisenhaower i Obama.

Hanes - Darlunio’r Gorffennol

Mae’r cwrs hwn yn edrych ar y ffyrdd y portreadwyd digwyddiadau hanesyddol gan arlunwyr; ydy’r darluniau wedi siapio’r modd yr ydym yn gweld hanes ac a siapiwyd dull gweithio’r arlunwyr gan y digwyddiadau mawr?

Hanes - Hanes lleol

Amryw agweddau ar hanes lleol fel y'u diffinir yn nisgrifiad y cwrs

Hanes - Y Celtiaid

Mae’r cwrs hwn yn archwilio hanes yr hen Geltiaid, eu crefydd, strwythur cymdeithasol, eu lle yn eu cyfnod, gyda pherthnasedd i Gymru a Sir Benfro.

Hanes Cymru

Bwriad y cwrs hwn yw helpu dysgwyr i ddeall agweddau o hanes lleol, sut mae ymchwilio a chofnodi themâu hanesyddol a deall cyd-destun astudiaethau hanes lleol. Bydd y cwrs hwn yn ymwneud ag agweddau hanes lleol o gyfnod y Rhufeiniaid, Sacsoniaid a’r Normaniaid hyd at y Tuduriaid a’r Stiwardiaid ac effaith y Chwyldro Diwydiannol ar yr ardal.

Hanes teulu

Olrhain hanes eich teulu, gan ddefnyddio ystod o ddulliau i ymchwilio a dehongli dogfennau perthnasol mewn unrhyw gyfrwng. Edrych ar amrywiaeth o ddulliau ymchwilio er mwyn adnabod a dehongli amrywiaeth o ddogfennau am wybodaeth berthnasol. Sut mae cofnodi a threfnu gwybodaeth a hel achau. Yn addas ar gyfer dechreuwyr ac ymchwilwyr mwy profiadol.

Hanes teulu-ddefnyddio cyfrifiadur

Cyflwyniad i’r sgiliau ymchwil a’r wybodaeth angenrheidiol i ddod o hyd i wybodaeth am hanes teulu a chyrchu cofnodion ffynonellau primaidd sy’n gysylltiedig â hanes teulu, drwy ddefnyddio’r rhyngrwyd. Wedi’i gynllunio ar gyfer y rheiny sydd am barhau i ymchwilio i hanes y teulu trwy’r rhyngrwyd. Mae’r cwrs hwn yn cynnig y cyfle i ddatblygu ymhellach sgiliau mewn amgylchedd cefnogol.

ID: 1424, revised 20/02/2018