Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


10 cyrsiau a gafwyd

Canu - iefel ragarweiniol

Dewch o hyd i’ch llais i mwynhewch ganu Bwriad y dosbarth hwn yw annog unigolion i ‘ddarganfod’ eu llais o fewn grŵp canu hwyliog. Dysgwch ganeuon poblogaidd o bob arddull a genre gan ddefnyddio taflenni geiriau - nid oes angen y gallu i ddarllen cerddoriaeth.

Defnyddio eich llechen - cyflwyniad

Bydd y cwrs hwn yn trin a thrafod sut i gychwyn arni â’r llechen, sut i lawrlwytho a defnyddio apiau, llyfrau, gemau, pori’r we, gwirio ac ysgrifennu negeseuon e-bost. Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu sut i warchod preifatrwydd a nodweddion diogelu eraill.

Eidaleg Pronto i ddechreuwyr

Y cwrs perffaith ar gyfer y rhai sy'n awyddus i archwilio iaith a diwylliant yr Eidal. P'un a ydych chi'n cynllunio taith i'r Eidal neu'n dymuno cael blas ar yr iaith hardd hon, mae'r cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad i’r Eidaleg. Byddwch yn dysgu ymadroddion hanfodol, gramadeg sylfaenol a geirfa ddefnyddiol i lywio sefyllfaoedd bob dydd yn hyderus.

ICDL

Cafodd Tystysgrif Ryngwladol Llythrennedd Digidol (ICDL) ei llunio i ymdrin a chysyniadau allweddol cyfrifiadura, ei gymwysiadau ymarferol a’r defnydd a wneir ohonynt yn y gweithle a chymdeithas. Mae’n addas ar gyfer pawb sydd eisoes yn meddu ar sgiliau TG sylfaenol. Caiff ei rannu’n fodiwlau, y mae’n rhaid pasio pob un ohonynt cyn y caiff ICDL ei dyfarnu. Mae gwahanol gymwysterau ar gael - bydd hynny’n dibynnu ar y modiwlau a astudir.

Ioga

Daw ioga o'r gair Sansgrif sy'n golygu uno ac mae felly'n awgrymu cytgord perffaith y corff, y meddwl a'r ysbryd. Mae'n addas i bawb o bob safon o ioga ac mae'n bwriadu cael gwybodaeth o ioga a chymwyster a dod a llawer o fuddiannau.

Ioga - Ioga cadair

Cyflwyniad wrth eich pwysau i Ioga, ar eich eistedd. Ffordd dda o ddadflino ond ystwytho a symud mewn amgylchedd diogel a chymdeithasol. Mae’r cwrs hwn yn addas i bob ffitrwydd. Rhyddhau straen a buddiannau tebyg i Ioga mewn amgylchedd cymdeithasol - trwy eistedd ar gadair!

Ioga ar gyfer pobl dros 50 mlwydd oed

Cynlluniwyd y cwrs hwn i ddwyn i ystyriaeth y gwahanol wynegon sy’n datblygu fel yr awn yn hŷn. Dysgwch rai ymarferion sy’n delio’n benodol â rhai mannau trafferthus fel poen yn y cefn isaf, technegau ymlacio, sut mae ymestyn yn ddiogel er mwyn parhau’n ystwyth. Dysgwch sut mae anadlu mewn ffordd a fydd yn eich helpu i ganolbwyntio’r meddwl a rhoi llonyddwch mewnol i chwi.

Ioga Ysgafn

Ar gyflymder ysgafn ac yn y traddodiad Indiaidd, byddwn yn dysgu sut i ymlacio a defnyddio asanas ioga ac ymarferion anadlu iogig (pranayma).

Ioga ysgafn

Dosbarth ysgafn lle byddwch yn archwilio holl agweddau ioga traddodiadol, o symudiad ac osgo (asana) i anadlu ac ymlacio. Mae croeso i ddechreuwyr yn ogystal â phobl sydd wedi colli’r arfer. Y nod yw annog symudedd ac addysgu technegau lleddfu straen ac ymlacio meddwl i’ch helpu i fod yn fwy llonydd, yn fwy iach ac ymlacio fwy.

Iwcwlili

Dysgu tonau iwcwlili syml.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022