Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


8 cyrsiau a gafwyd

Celf - Cyflwyno lliw

Cynlluniwyd y cwrs hwn i gyflwyno dysgwyr i gysyniadau sylfaenol a chymwysiadau ymarferol lliw yn eu gwaith celf. Bob wythnos canolbwyntir ar agwedd wahanol ar theori lliw a’i defnydd mewn ymarfer artistig, gan ddarparu gwybodaeth ddamcaniaethol a phrofiad ymarferol.

Celf - Lluniadu a phaentio

I ddatblygu’r potensial sydd gan bawb i luniadu’n dda drwy arsylwi. I ddysgu dulliau lluniadu sy’n ddefnyddiol ar gyfer paentio â phaent olew a dulliau eraill sy’n berthnasol i baentio mewn dyfrlliw. I ddysgu technegau olew, acrylig, gouache a dyfrlliw a chynhyrchu paentiadau gorffenedig yn y cyfryngau hyn.

Celf - Peintio olew

Mae'r cwrs hwn ar gyfer y rhai sy'n dymuno dysgu am beintio ag olew. Mae’r pynciau dan sylw yn cynnwys: deunyddiau, paratoi'r papur, masau, gwerthoedd, golau a chysgod, persbectif atmosfferig, theori lliw, a chyfansoddiad. Yn ystod y tymor cyntaf y testun fydd bywyd llonydd, bydd yr ail dymor yn ymdrin â phortreadau a'r tymor olaf tirluniau. Fe'ch cynghorir i fynychu pob un o'r tri thymor i gael budd llawn y cwrs hwn, ond nid yw'n hanfodol os oes gennych brofiad blaenorol.

Defnyddio eich llechen - cyflwyniad

Bydd y cwrs hwn yn trin a thrafod sut i gychwyn arni â’r llechen, sut i lawrlwytho a defnyddio apiau, llyfrau, gemau, pori’r we, gwirio ac ysgrifennu negeseuon e-bost. Mae’r cwrs hwn yn cwmpasu sut i warchod preifatrwydd a nodweddion diogelu eraill.

Gweithdy gwydr lliw

Cynllunio a gwneud gwydr lliw. Mae costau’r deunydd yn ychwanegol.

Gwydr lliw

Cynllunio a gwneud gwydr lliw. Mae costau’r deunydd yn ychwanegol.

Llythrennedd digidol - Rhagor o sgiliau

Galluogi dysgwyr i weithio a chyfathrebu ar-lein mewn modd diogel a chyfrifol gydag ymwybyddiaeth o’u hôl-troed digidol personol. Rhyngweithio’n ddiogel ar-lein, dysgu sut i ddiogelu eich gwybodaeth bersonol a defnyddio diogelwch cyffredinol i ddiogelu eich dyfeisiau digidol a’ch gwybodaeth.

Sgiliau digidol - Camau cyntaf

Dyma gwrs ar gyfer y bobl hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ond a hoffai roi cynnig arni. Nod y cwrs yw meithrin rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau defnyddio cyfrifiadur a llechen. Mae’n gwrs i ddechreuwyr pur sydd am ddysgu wrth eu pwysau mewn awyrgylch cyfeillgar, ymlaciol. Achrediad ar gael.




instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022