COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


3 cyrsiau a gafwyd

Camau cyntaf gyda’ch llechen

Cwrs byr yw hwn a fydd yn edrych ar rai o nodweddion eich llechen fel y gosodiadau, y camera, y rhyngrwyd a'r apiau. Mae'r cwrs hwn wedi'i anelu at y rheiny sydd ag ychydig iawn o brofiad o ddefnyddio llechen, nid ar gyfer defnyddwyr profiadol.

Gwydr lliw

Cynllunio a gwneud gwydr lliw. Mae costau’r deunydd yn ychwanegol.

Sgiliau digidol - Camau cyntaf

Dyma gwrs ar gyfer y bobl hynny nad ydynt erioed wedi defnyddio cyfrifiadur o’r blaen, ond a hoffai roi cynnig arni. Nod y cwrs yw meithrin rhai o’r sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i ddechrau defnyddio cyfrifiadur a llechen. Mae’n gwrs i ddechreuwyr pur sydd am ddysgu wrth eu pwysau mewn awyrgylch cyfeillgar, ymlaciol. Achrediad ar gael.

ID: 1424, revised 20/02/2018