Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


3 cyrsiau a gafwyd

Chwarae gyda mono-argraffu

Mae'r cwrs celf hwn yn gyflwyniad gwych i argraffu gan ddefnyddio'r dull mono-argraffu. Mae'n greadigol ac yn hwyl gan ddefnyddio technegau syml. Does dim angen sgiliau lluniadu. Addas ar gyfer dechreuwyr a dysgwyr canolradd.

Sgiliau Microsoft Office

Addas ar gyfer y rhai sydd â sgiliau cyfrifiadurol cyfyngedig neu sydd wedi cwblhau cwrs TG rhagarweiniol. Ar y cwrs hwn gallwch ddysgu sut i ddefnyddio meddalwedd prosesu geiriau, creu a defnyddio taenlenni, defnyddio cronfa ddata, creu sioe sleidiau neu greu posteri a thaflenni newyddion trwy Gyhoeddi Bwrdd Gwaith. Byddwch yn defnyddio rhaglenni Microsoft Office 2016 gan gynnwys Word, Excel, Access, PowerPoint a Publisher. Byddwch yn cael achrediad am y cwrs hwn ac mae’n addas iawn os ydych yn meddwl am gael swydd neu os ydych eisiau adfywio eich sgiliau TG cyn dychwelyd i weithio.

TGAU Mathemateg - CBAC

Diweddaru eich gwybodaeth fathemategol a chael y sgiliau rhifedd sydd eu hangen i sefyll eich arholiad TGAU Mathemateg. Mae angen yr arholiad hwn i gael mynediad, er enghraifft, i golegau nyrsio neu hyfforddi athrawon. Fel arall, gallwch ddiweddaru eich gwybodaeth a chadw ar y blaen i fathemateg pobl ifanc yn yr ysgol. Mae hwn yn gwrs blwyddyn sy’n gofyn ymroddiad a chymhelliad i lwyddo.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022