Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


5 cyrsiau a gafwyd

Celf - Mynegi eich hun trwy arlunio a phaentio

Er mwyn datblygu'r potensial sydd gan bawb i arlunio'n dda gan ddechrau gydag arsylwi. I annog darganfod eich iaith weledol eich hun drwy waith arsylwi gan ddefnyddio pensiliau, siarcol a phasteli, ac i gyfieithu hynny i wahanol gyfryngau paentio; dyfrlliw, acrylig, gouache ac olew.

Celf - Peintio ag olew a defnyddio tanbeintio monocrom

Cwrs byr yw hwn, a gynhelir dros dair wythnos yn olynol a bydd yn ymdrin â sawl agwedd ar y dechneg beintio hon. Bydd yn arddangos hen ddull peintio ag olew gan ddefnyddio llun is o'r enw grisaille sy'n cael ei ddefnyddio i adeiladu lliwiau ar ben tanbaentiad monocromatig solet. Dangosir i ddysgwyr sut i ddatblygu llun cychwynnol cryf, gan ddefnyddio du a gwyn yn unig, a thros y pythefnos dilynol adeiladu'r llun, gan ddefnyddio haenau o baent olew o'r enw gwydredd.

Hanes - Merched penderfynol

Mae’r cwrs hwn yn archwilio bywydau merched a wrthododd dderbyn y rôl a neilltuwyd iddynt gan gymdeithas eu cyfnod ac a frwydrodd i wella amodau eu cyd-ddyn.

Sgiliau Microsoft Office

Addas ar gyfer y rhai sydd â sgiliau cyfrifiadurol cyfyngedig neu sydd wedi cwblhau cwrs TG rhagarweiniol. Ar y cwrs hwn gallwch ddysgu sut i ddefnyddio meddalwedd prosesu geiriau, creu a defnyddio taenlenni, defnyddio cronfa ddata, creu sioe sleidiau neu greu posteri a thaflenni newyddion trwy Gyhoeddi Bwrdd Gwaith. Byddwch yn defnyddio rhaglenni Microsoft Office 2016 gan gynnwys Word, Excel, Access, PowerPoint a Publisher. Byddwch yn cael achrediad am y cwrs hwn ac mae’n addas iawn os ydych yn meddwl am gael swydd neu os ydych eisiau adfywio eich sgiliau TG cyn dychwelyd i weithio.

TGAU Mathemateg - CBAC

Beth am loywi eich gwybodaeth fathemategol ac ennill y sgiliau sydd eu hangen i sefyll eich arholiad TGAU Mathemateg yn y dosbarth hwn sy’n eich paratoi ar gyfer yr arholiad mewn cwrs 30 wythnos. Mae'r cwrs hwn yn gofyn am ymrwymiad a chymhelliant i lwyddo. Bydd pob dysgwr yn cael prawf sgiliau byr cyn cofrestru.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022