Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


2 cyrsiau a gafwyd

Celf - Mynegi eich hun trwy arlunio a phaentio

Er mwyn datblygu'r potensial sydd gan bawb i arlunio'n dda gan ddechrau gydag arsylwi. I annog darganfod eich iaith weledol eich hun drwy waith arsylwi gan ddefnyddio pensiliau, siarcol a phasteli, ac i gyfieithu hynny i wahanol gyfryngau paentio; dyfrlliw, acrylig, gouache ac olew.

Sgiliau Microsoft Office

Addas ar gyfer y rhai sydd â sgiliau cyfrifiadurol cyfyngedig neu sydd wedi cwblhau cwrs TG rhagarweiniol. Ar y cwrs hwn gallwch ddysgu sut i ddefnyddio meddalwedd prosesu geiriau, creu a defnyddio taenlenni, defnyddio cronfa ddata, creu sioe sleidiau neu greu posteri a thaflenni newyddion trwy Gyhoeddi Bwrdd Gwaith. Byddwch yn defnyddio rhaglenni Microsoft Office 2016 gan gynnwys Word, Excel, Access, PowerPoint a Publisher. Byddwch yn cael achrediad am y cwrs hwn ac mae’n addas iawn os ydych yn meddwl am gael swydd neu os ydych eisiau adfywio eich sgiliau TG cyn dychwelyd i weithio.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022