Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


1 cyrsiau a gafwyd

Rhifedd

Dosbarthiadau i unrhyw un dros 16 mlwydd oed sydd eisiau gwella eu Mathemateg. Efallai eich bod eisiau helpu eich plant â’u gwaith ysgol; paratoi tuag at gwrs coleg; magu hyder neu fanteisio ar gymhwyster i gael swydd neu ddyrchafiad yn eich gwaith. Mae achrediad ar gael: Agored Cymru neu City & Guilds SHC o lefel cyn-mynediad i lefel 1 neu lefel 2.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022