COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


3 cyrsiau a gafwyd

Arlwywyr mewn Rheoli Alergenau Bwyd

Mae’r cymhwyster hwn yn cwmpasu: y gwahanol swyddogaethau wrth sicrhau bod elfennau bwyd ac alergenau’n cael eu rheoli’n effeithiol; alergenau ac anoddefiadau cyffredin; trefnau cysylltiedig â chyfleu hysbysrwydd cynhwysion yn gywir, o gyflenwr i ddefnyddiwr; ystyriaethau hylendid o ran rheoli alergenau a chynhwysion; a threfnau cysylltiedig â rheoli halogi a chroes-halogi elfennau alergenig.

Recordio a golygu sain ar ffôn clyfar

Oeddech chi erioed am fod yn greadigol gyda sain a gwneud eich podlediad eich hun? Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i gychwyn trwy ddefnyddio eich ffôn clyfar fel dyfais recordio drwy ap sain. Unwaith rydym wedi recordio ein sain, byddwn yn bod yn greadigol yn y dosbarth. Gwnawn ddangos i chi sut i olygu eich sain gan ddefnyddio meddalwedd golygu sain. Erbyn diwedd y cwrs, bydd gennych raglen grefftus yn barod i'w rhannu gyda'r byd.

Rwseg - Blwyddyn 1

Dysgwch siarad Rwsieg, gan ddatblygu sgiliau iaith sylfaenol er mwyn cyfathrebu’n effeithiol mewn sefyllfaoedd bob dydd. Cysylltwch â’r ganolfan berthnasol am fanylion y lefelau
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 20/09/2021