Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


2 cyrsiau a gafwyd

Bywyd yn y DU

Bydd y cwrs hwn yn eich paratoi ar gyfer y prawf Bywyd yn y DU. Mae’r cwrs yn ymdrin ag agweddau ar fywyd a diwylliant Prydain gan gyfeirio’n benodol at y prawf Bywyd yn y DU

Persbectif Seicolegol ar Fagu Plant

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyflwyniad byr i agweddau seicolegol y rôl o fagu plant a datblygiad seicolegol dilynol y baban tan ei fod yn oedolyn. Ymhlith pethau eraill mae’n ystyried y canlynol: arddulliau magu plant, newidiadau sydd eu hangen i addasu i'r rôl o fagu plant, yn ogystal â rhai o'r pethau y mae angen i rieni fod yn siŵr eu bod yn eu cyflawni er budd hunanofal.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022