Chwilio am Gwrs

Sir Benfro yn Dysgu


Cyrsiau


1 cyrsiau a gafwyd

Ysgrifennu creadigol - ysgrifennu stori fer

Cwrs ysgrifennu creadigol byr 5 wythnos yn dechrau gyda throsolwg byr o'r pwnc yn ei gyfanrwydd, wedi'i ddilyn gan ffocws ar ffuglen fer. Bydd y tiwtor yn annog dysgwyr i ysgrifennu eu stori fer eu hunain erbyn wythnos 5.
instructional text

Cliciwch ar deitl y cwrs i weld pa ddosbarthiadau sydd ar gael'

ID: 1424, revised 22/09/2022