Anghenion Cynllunio

Anghenion Cynllunio

Cyngor Sir Benfro

Cynllunio Parc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro

Mae’n hanfodol eich bod yn gwybod os bydd angen caniatâd cynllunio o gychwyn cyntaf eich prosiect. Bydd anghenion cynllunio yn ddibynnol ar natur unigol eich prosiect, y defnydd presennol o’r tir neu’r adeilad, yn ogystal ag unrhyw ganiatâd presennol.

Gall defnydd dros dro o safle fod wedi’i rwymo i amodau cynllunio hefyd. Dylid datrys pryderon ynglŷn ag ymddangosiad y prosiect neu ei effaith ar draffig lleol neu barcio cyn danfon eich cais er enghraifft.

 

 

 

ID: 3855, adolygwyd 29/01/2020