Anghenion Cynllunio

Mathau o Drwyddedau

Hysbysiad o Ddigwyddiad Dros-dro (TEN)


Trwydded eiddo

Rhybudd! Gallwch dderbyn dirwy heb gyfyngiad neu wynebu carchar, neu’r ddau, os ydych yn gweithredu heb y drwydded gywir.

Dylech gysylltu â Chyngor Sir Benfro os yw’ch digwyddiad yn cynnwys unrhyw un o’r rhestr isod:

 • Gwerthu yn y stryd
 • Casglu ar gyfer elusen
 • Gwerthu tocynnau raffl
 • Arlwyo
 • Cau ffyrdd
 • Cynnig cyfleusterau iechydol
 • Gwaredu gwastraff
 • Tân Gwyllt
 • Perfformiadau gydag anifeiliaid
 • Parcio
 • Offer diwydiannol megis generaduron mawr
 • Llwyfannau, strwythurau dros dro

Cysylltwch ag adran drwyddedu’r cyngor lleol i ganfod pa drwyddedau y byddech eu hangen ar gyfer gweithgareddau eich prosiect chi licensing@pembrokeshire.gov.uk 

 

Os ydych yn bwriadu cynnal digwyddiad ar dir Cyngor Sir Benfro dylech gysylltu â’r Adran Eiddo

 

ID: 4365, adolygwyd 14/04/2023