Dechrau Arni

Dechrau Arni

 Mae’r pecyn cymorth hwn yn darparu arweiniad sy’n ymwneud â gweithdrefnau a phrosesau gofynnol ar gyfer datblygiad prosiectau cymunedol a busnes. Bydd y cynnwys yn gymorth i unrhyw un sy’n datblygu syniadau prosiect newydd yn ogystal â grwpiau sefydledig sydd am wybodaeth benodol neu sydd am rwydweithio.

Bydd yn darparu enghreifftiau cenedlaethol a lleol o brosiectau sy’n arddangos syniadau gwych ar gyfer ysbrydoliaeth ac ‘ymarfer da.’ Mae’n rhestru cymorth defnyddiol ar-lein a chyngor sy’n cael ei gynhyrchu gan sefydliadau arbenigol gan gyfeirio’r ffordd at y cysylltiadau gorau am gyngor.

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 3785, adolygwyd 29/01/2020