Dechrau Arni

Cynllunio a Strategaeth Ymadael

Yn y pen draw, bydd prosiectau’n dod i ben a bydd angen ysgrifennu strategaeth ymadael sydd wedi cael ei hystyried yn ofalus yng nghyfansoddiad y grŵp. Dylai gynnwys beth ddylai ddigwydd ar ddiwedd y prosiect; a fydd yn parhau mewn unrhyw ffordd a sut fydd yr asedau’n cael eu dosbarthu?

ID: 4341, adolygwyd 29/01/2020