Dechrau Arni

Ffurfio Grŵp a Gyfansoddwyd

Dylai cyfansoddiad grwpiau olygu fod gan aelodau gyd-ddealltwriaeth o strwythur y sefydliad, ei bwrpas a’i gwmpas. Mae cyfansoddiad hefyd yn galluogi grwpiau i gael cyfrif banc a chyrchu cyfleoedd cyllido. Gweler y dudalen Cyllido a Chyllid.  

Er mwyn bod yn gyfansoddiad, bydd angen y canlynol ar grwpiau:

  • Pwyllgor rheoli sy’n cynnwys cadeirydd, ysgrifennydd a thrysorydd.
  • Dogfen gyfansoddiad ysgrifenedig sy’n nodi enw’r grŵp, amcanion, sut y byddwch yn gweithredu a beth fydd yn cael ei wneud ag asedau petai’r grŵp yn dod i ben.
  • Cyfrif banc
  • Set o gyfrifon

Adnoddau - Cyfansoddiad

Mae hi werth nodi nad yw grŵp cyfansoddiadol yn cael ei adnabod fel corff cyfreithiol. Gall pwyllgorau rheoli grwpiau cyfansoddiadol felly fod yn gyfrifol yn bersonol am unrhyw ddyledion a dylai hyn fod yn risg y dylech fod yn ymwybodol ohono.

Rhwydweithio â grwpiau lleol eraill sy’n ymwneud â digwyddiadau tebyg. Gallai’r grwpiau hyn ymddwyn fel grŵp cyfansoddiadol cysylltiedig. Mae hefyd Fforymau Cymunedol sy’n croesawu grwpiau sydd wedi eu ffurfio o’r newydd i fanteisio ar eu cyfansoddiad, cyfrif banc ac yswiriant.

 

ID: 4339, adolygwyd 28/02/2022