Dechrau Arni

Statws elusennol

Mae Sefydliad Corfforedig Elusennol yn addas ar gyfer grwpiau sydd am ddyfod yn elusennau ond nad sydd am gael strwythur cymhleth cyfraith elusennol ac mae’n darparu atebolrwydd cyfyngedig i aelodau. Er mwyn cofrestru fel elusen, gallwch addasu cyfansoddiad model a gymeradwywyd gan www.gov.uk/charity-commission

ID: 4344, adolygwyd 20/04/2023