Nawdd a Chyllid

Casglu Arian yn Lleol

  • Ceisiwch ennyn cefnogaeth a nawdd busnesau lleol – mae’n ddull da o hyrwyddo
  • Trefnwch ddigwyddiad i esbonio eich dulliau o wella ymwybyddiaeth, ymwneud â’r gymuned, a chasglu nawdd
  • Cynnal noson gwis, bingo, neu ras.

Efallai y byddech angen caniatâd neu drwydded casglu elusennol. Cysylltwch â Thrwyddedu CSB ac ewch i GOV.UK am gyngor.

 

ID: 4352, adolygwyd 28/02/2022