Nawdd a Chyllid

Cenedlaethol

Cyngor Nawdd

Comic Relief - pobl ifanc 

Cronfa Loteri Fawr

Loteri Treftadaeth  

Ymddiriedolaeth Tudor - newid positif i gymunedau  

Ymddiriedolaeth Carnegie Uk Trust: lles cymunedau a ffyniant trefi:

Esmee Fairbairn - Yn canolbwyntio ar gelf, plant, a phobl ifanc 

Cyfranddaliadau Cymunedol 

Os bydd prosiect yn cynnig budd cymdeithasol yn yr hir dymor, ac os ydyw’n ased i’r gymuned yn hytrach na digwyddiad, gall cyfranddaliadau cymunedol fod yn ddull effeithiol o gasglu nawdd. Trwy gynnig cyfle i’ch cymuned berchnogi ar gyfran o’r ased gallwch gasglu nawdd yn ogystal â chefnogwyr brwd.

Cyllido Torfol   

Mae cyllido torfol yn boblogaidd ond nid yw’n addas ar gyfer pob prosiect, ystyriwch y canlynol:

  • Pwy ydy’ch torf? Ar wahân i’ch cymuned leol a’r rhai sy’n buddio o’r prosiect, a oes sefydliadau neu grwpiau eraill sydd o’r un meddylfryd allai eich helpu i hyrwyddo eich prosiect er mwyn denu nawdd ychwanegol?
  • A oes gennych chi ddigon o amser, cefnogaeth, a chynhwysedd o fewn eich grŵp i redeg ymgyrch cyllido torfol llwyddiannus?
  • Ydy’ch targed ariannol yn realistig ac o fewn cyrraedd?
  •  Allech chi gynnal y momentwm a'r diddordeb cychwynnol?
ID: 4351, adolygwyd 28/02/2022