Nawdd a Chyllid

Nawdd a Chyllid

Ydy’ch prosiect chi angen cymorth ariannol? Gall cael statws grŵp cyfansoddol arwain at gyfleodd newydd am nawdd.

Cyn i chi ddechrau casglu arian, dyma ambell awgrym:

  • Bydd noddwyr ond yn cefnogi grwpiau cyfansoddol sydd â phwyllgor llywodraethol a chyfrif banc
  • Paratowch gynllun prosiect i amlinellu’r hyn yr ydych am ei gyflawni a’ch dulliau
  • Nodwch pwy fydd yn buddio gan eich prosiect/gweithgaredd
  • Cysidrwch pa newidiadau i’r gymuned ddaw yn sgil eich prosiect
  • Paratowch gyllideb realistig a byddwch yn ymwybodol yn fras o’r swm nawdd y byddwch ei angen.
  • Ar y cyfan, mae noddwyr yn neilltuol o ran y bobl, y mannau, a’r pethau y maent yn ei gefnogi

 

 

 

 

ID: 3809, adolygwyd 28/02/2022