Perchnogaeth a Chytundebau

Creu Cytundeb Ffurfiol

Dylai cytundeb cyfreithiol ffurfiol sydd wedi ei gymeradwyo gan gyfreithiwr neu gynrychiolydd cyfreithiol amlinellu hawliau a gofynion ar gyfer meddiant y tir neu’r eiddo yn y dyfodol.

am ragor o wybodaeth:

Law Society

Royal Institute of Chartered Surveyors (RICS)

ID: 4367, adolygwyd 28/02/2022