Perchnogaeth a Chytundebau

Creu Cytundeb Ffurfiol

Dylai cytundeb cyfreithiol ffurfiol sydd wedi ei gymeradwyo gan gyfreithiwr neu gynrychiolydd cyfreithiol amlinellu hawliau a gofynion ar gyfer meddiant y tir neu’r eiddo yn y dyfodol.

am ragor o wybodaeth:

www.lawsociety.org.uk

www.rics.org/uk

ID: 4367, adolygwyd 12/11/2018