Perchnogaeth a Chytundebau

Negodi a pherchnogion tir neu eiddo

Meddyliwch am safbwynt y perchennog ac ystyriwch ei anghenion a’i bryderon. Bydd angen iddo gael sicrwydd ynghylch y canlynol:

  •  Sut bydd ei safle’n edrych a sut y bydd ei adeilad neu ei dir yn cael ei edrych ar ei ôl
  • Sut na fydd unrhyw ddatblygiadau i’r safle yn y dyfodol yn cael eu peryglu
  • Fod ystyriaeth wedi cael ei roi i gymdogion
  • Fod problemau posib wedi cael eu hystyried
  • Y bydd rhent yn cael ei dalu yn ôl ar amser
  • Fod cynlluniau’n realistig gan ddangos tystiolaeth o gynllun busnes a chyllideb
  • Pa mor ymroddedig, proffesiynol a dibynadwy yr ydych
  • Y byddwch yn cydymffurfio â rheoliadau a chytundebau

 

ID: 4368, adolygwyd 28/02/2022