Perchnogaeth a Chytundebau

Perchnogaeth a Chytundebau

Pwy sydd berchen y safle/eiddo?

Mae croeso i unrhyw un sy’n dymuno defnyddio unrhyw eiddo neu dir sy’n berchen i’r Cyngor drafod eu diddordeb i wneud hynny gydag Adran Eiddo Cyngor Sir Penfro. Mae’r ddolen isod yn dangos pob eiddo sydd ar gael i’w gwerthu neu eu rhentu.

Eiddo ar werth

Eiddo ar osod

Gellir dod o hyd i wybodaeth ynghylch tir sydd wedi ei berchen yn breifat gan Gofrestrfa Tir EM. Mae ganddynt wybodaeth ynghylch perchnogaeth a buddiannau sy’n effeithio ar dir ac eiddo. Mae tâl ar gyfer defnyddio’r gwasanaeth hwn. 

www.accesstoland.eu/Community-Land-Advisory-Service

CLAS Cymru

Os ydych yn cynllunio unrhyw brosiectau ar dir preifat neu ar dir y Cyngor, dylech sicrhau:-

  • Eich bod wedi derbyn cytundeb perchennog y tir cyn i chi fuddsoddi amser yn y prosiect. Bydd angen i chi sicrhau cytundeb Penawdau’r Telerau er mwy sicrhau fod pob parti yn deall y cynnig. 
  • Os oes angen cyllid, disgwylir i ymgeiswyr arddangos perchnogaeth y tir neu’r eiddo sydd angen y cyllid. Gallai hyn fod yn rhydd-ddaliadol neu ar ffurf prydles.

 

 

 

ID: 3793, adolygwyd 28/02/2022