Siopau Pop-yp

Manteision siop pop-yp

Cysylltu â chwsmeriaid: Mae’r trefniant pop-yp yn caniatâu i berthynas fusnes gryfach gael ei hadeiladu ac mae’n gyfle i ddod i adnabod cwsmeriaid.

Gwerthu mwy: mae rhyw 95% o bryniannau’n dal i ddigwydd oddi ar lein. Dyma gyfle i fanteisio ar y sianel fanwerthu.

Cynyddu ymwybyddiaeth: mae prynwyr a’r cyfryngau’n dwlu ar y cyffro a gynhyrchir gan siopau pop-yp. Cynyddu ymwybyddiaeth o frand drwy fynd oddi ar lein.

Mae’n rhatach: Mae lansio siop pop-yp 80% yn rhatach na siop fanwerthu draddodiadol.

Profi marchnadoedd newydd: Dyma ffordd risg isel a hawdd o gael mynediad i farchnad newydd ac i lansio cynhyrchion newydd.

ID: 4359, adolygwyd 29/01/2020