Siopau Pop-yp

Manylion penodol

Cyfnod: fel arfer rhwng 1 dydd a 3 mis.

Lleoliad: mewn lleoliadau ble mae llawer o bobl yn mynd, fel canol trefi a strydoedd prysur.

Pris:  telir ymlaen llaw fel arfer, ond llawer rhatach na siop draddodiadol.

Defnydd:  Lansio cynnyrch newydd, cynyddu gwerthiant, profi syniad neu leoliad, cynhyrchu ymwybyddiaeth, cael presenoldeb yn ystod gwyliau neu mewn digwyddiadau, symud stoc.

ID: 4358, adolygwyd 29/01/2020