Siopau Pop-yp

Pethau iw hystyried

  • Beth yw eich syniad pop-yp a’ch nod eithaf
  • Pa mor hir ydych chi’n bwriadu bod yno
  • A oes gennych leoliad delfrydol ar gyfer cyfle siop pop-yp
  • Pa fath o ofod sydd ei angen arnoch
  • Ydych chi’n gwybod am unrhyw ddarpar leoliad
  • A oes gan eich syniad pop-yp unrhyw ofynion penodol
  • A allai eich syniad gael ei ystyried yn annheg neu’n gystadleuaeth iach i fusnesau sy’n bodoli eisoes 
ID: 4361, adolygwyd 29/01/2020