Siopau Pop-yp

Profir farchnad fel busnes newydd

Mae siopau pop-yp yn rhoi cyfle gwych i entrepreneuriaid dreialu syniadau busnes yn y farchnad. Gall dod o hyd i gyllid ar gyfer syniad busnes newydd fod yn broblem, felly gall sefydlu busnes dros gyfnod penodedig o amser, gyda chynllun busnes gwydn, ddarparu cyfleoedd cyllido. Mae dangos gwerthiant profedig mewn lleoliad manwerthu’n darparu tystiolaeth bwysig o ddichonoldeb busnes.

Gall rhedeg siop pop-yp roi cyfle i brofi sgiliau busnes. Efallai fod cynnyrch neu wasanaeth newydd yn anodd ei werthu fel ‘cysyniad’ ond mae sefydlu galw gan gwsmeriaid mewn awyrgylch fanwerthu’n hanfodol er mwyn datblygu busnes llwyddiannus. Mae dod â syniadau creadigol gerbron y farchnad yn caniatáu i’r hyn sy’n gweithio neu ddim yn gweithio gael ei werthuso.

ID: 4357, adolygwyd 29/01/2020