Siopau Pop-yp

Siopau Pop-yp

Siop pop-yp yw lle manwerthu byrdymor neu dros dro a ddefnyddir gan gwmnïau ac unigolion i brofi cynnyrch mewn lleoliad stryd fawr, cynyddu ymwybyddiaeth o frand, lansio cynnyrch newydd, profi marchnad brynwyr neu leoliad a dargedwyd.

Cânt eu defnyddio gan lawer o fusnesau fel dull manwerthu annrhaddodiadol, Gall cymhellion ar gyfer defnyddio cyfleoedd pop-yp fod yn amrywiol, ac yn ddibynnol ar y cyfleoedd busnes sy’n cael eu harchwilio. Gall pop-yp fod yn fodel busnes effeithiol ar gyfer:     

  • Dechrau busnes
  • Symud i farchnad newydd
  • Twf drwy ymwybyddiaeth o frand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ID: 4122, adolygwyd 29/01/2020