COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cludiant Cyhoeddus

Gwasanaethau Bysiau Arfordirol

Mae pum gwasanaeth bws arfordirol yn rhedeg saith niwrnod yr wythnos drwy gydol yr haf. Mae’r bysiau’n gwasanaethu’r rhan fwyaf o Arfordir Sir Benfro erbyn hyn. Mae Roced Poppit, Gwibiwr Strwmbl, y Pâl Gwibio a Gwibfws yr Arfordir hefyd yn cynnig gwasanaeth dau ddiwrnod yr wythnos yn ystod y gaeaf.

ID: 1988, adolygwyd 01/09/2021