Cludiant Cyhoeddus

Gwasanaethau Bysiau Arfordirol

Mae pum gwasanaeth bws arfordirol yn rhedeg saith niwrnod yr wythnos drwy gydol yr haf. Mae’r bysiau’n gwasanaethu’r rhan fwyaf o Arfordir Sir Benfro erbyn hyn. Mae Roced Poppit, Gwibiwr Strwmbl, y Pâl Gwibio a Gwibfws yr Arfordir hefyd yn cynnig gwasanaeth dau ddiwrnod yr wythnos yn ystod y gaeaf.

ID: 1988, adolygwyd 05/07/2022