COVID-19: Bydd unrhyw wybodaeth benodol yn ymwneud â Sir Benfro yn cael ei diweddaru ar www.sir-benfro.gov.uk/coronafeirws neu am wybodaeth sut i wneud cais am breaf Covid-19 ewch i llyw.cymru/gwneud-cais-i-gael-prawf-coronafeirws-covid-19

Cludiant Cyhoeddus

Pasbort Penfro

Mae Pasbort Penfro yn gallu eich helpu i ddefnyddio’r bws ar eich pen eich hun a gwneud eich taith yn rhwyddach os oes angen cymorth ychwanegol arnoch. Bydd yn rhoi gwybod i yrwyr bws bod arnoch efallai angen cymorth ar eich taith. Gellir defnyddio’r Baseb ar unrhyw fws yn Sir Benfro neu ar unrhyw drên Arriva. Gellir rhoi geiriau neu luniau yn y Baseb er mwyn dangos i’r gyrrwr i ble’r ydych yn dymuno teithio, pa docyn ydych chi eisiau, neu gyfarwyddiadau ar gyfer stopio ac argyfyngau.  Nid yw’r Baseb yn golygu y cewch chi deithio am ddim neu am brisiau disgownt. Am ragor o wybodaeth neu i gael eich Pasbort, cysylltwch â:

Pasbort Sir Benfro, Adain y Gogledd, Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Benfro SA61 1TP.

Ffôn: 01437 764551.
E-bost: ymholiadau@sir-benfro.gov.uk

ID: 1994, adolygwyd 23/01/2018