Clwstwr Ysgolion Aberdaugleddau

Ysgol Gymunedol Neyland


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol: Cyfleusterau Cymunedol 2393

Dolenni Defnyddiol: Hyperlink cannot be resolved(edu-sch-neyland-map) ##OBJ-ID:4856## Adroddiad Arolygu Estyn Pupil Deprivation Grant 2016-7 School Spending Plan

Prydau Ysgol
ID: 340, diwygiedig 31/10/2017