Clwstwr Ysgolion Aberdaugleddau

Ysgol Gynradd Gatholig San Ffransis


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN
Cyfleusterau Cymunedol:
Dolenni Defnyddiol:
Prydau Ysgol
ID: 356, diwygiedig 13/12/2023