Clwstwr Ysgolion Aberdaugleddau

Ysgol y Glannau


Pennaeth:
Rhif Ffon:
Gwefan:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol:

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:cos-location-map## ##OBJ-ID:4847## Adroddiad Arolygu Estyn

Prydau Ysgol
ID: 319, diwygiedig 15/02/2024