Clwstwr Ysgolion Abergwaun / Bro Gwaun

Ysgol Bro Gwaun


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol: Cyfleusterau Cymunedol

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:ysg-location-map## ##OBJ-ID:4880## Adroddiad Arolygu Estyn Ysgol Bro Gwaun Pupil Deprivation Funding 2016-2017

Prydau Ysgol
ID: 371, diwygiedig 29/03/2018