Clwstwr Ysgolion Abergwaun / Bro Gwaun

Ysgol Bro Ingli


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol: Cyfleusterau Cymunedol 2243

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:ybi-location-map## ##OBJ-ID:4832## Adroddiad Arolygu Estyn Grant Amddifadedd Disgyblion 2016-17 Cynllun Gwario’r Ysgol

Prydau Ysgol
ID: 372, diwygiedig 31/10/2017