Clwstwr Ysgolion Abergwaun / Bro Gwaun

Ysgol Ger y Llan


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Dolenni Defnyddiol: ##OBJ-ID:4870## Adroddiad Arolygu Estyn ##OBJ-ID:10769## Pupil Deprivation Grant 2016-17 School Spending Plan Ysgol Ger y Llan

Prydau Ysgol
ID: 375, diwygiedig 31/10/2017