Clwstwr Ysgolion Abergwaun / Bro Gwaun

Ysgol Gymunedol Wdig


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol:

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:gs-location-map## ##OBJ-ID:4818## Adroddiad Arolygu Estyn

Prydau Ysgol
ID: 324, diwygiedig 15/02/2024