Clwstwr Ysgolion Abergwaun / Bro Gwaun

Ysgol Gynradd Gatholig yr Enw Sanctaidd


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:holn-location-map## ##OBJ-ID:4872## Adroddiad Arolygu Estyn Pupil Deprivation Grant 2016-17 Holy Name Catholic Primary School Spending Plan

Prydau Ysgol
ID: 328, diwygiedig 31/10/2017