Clwstwr Ysgolion Abergwaun / Bro Gwaun

Ysgol Gynradd Gymunedol Cas-blaidd


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol:

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:wcp-location-map## ##OBJ-ID:4835## Adroddiad Arolygu Estyn

Prydau Ysgol
ID: 369, diwygiedig 16/10/2023