Clwstwr Ysgolion Abergwaun / Bro Gwaun

Ysgol Gynradd Gymunedol Cas-mael


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Cyfleusterau Cymunedol: Cyfleusterau Cymunedol 2250

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:pun-location-map## ##OBJ-ID:4833## Adroddiad Arolygu Estyn Pupil Deprivation Grant 2016-17 School Spending Plan Ysgol Casmael

Prydau Ysgol
ID: 347, diwygiedig 31/10/2017