Clwstwr Ysgolion Dinbych-y-Pysgod / Greenhill

Ysgol Gynradd Gatholig Teilo Sant


Pennaeth:
Rhif Ffon:

Clwstwr Ysgolion:
Ystod Oedran:
Categori Iaith:
Rhif Derbyn:
Nifer ar y Gofrestr:

Adroddiadau ESTYN

Dolenni Defnyddiol: ##LINK:stteilos-location-map## ##OBJ-ID:4877## Adroddiad Arolygu Estyn

Prydau Ysgol
ID: 360, diwygiedig 15/02/2024